WIEDZA · DOŚWIADCZENIE · PRAKTYKA ZAWODOWA · EFEKTY

 
KANCELARIA PRAWNA


mgr Bronisław Kulczycki
RADCA PRAWNY

 

KANCELARIA PRAWNA
mgr Bronisław Kulczycki

RADCA PRAWNY
 
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 8b/2

Tel./Fax: (059) 845 60 57
Tel. kom.: 0 502 292 620
 
Internet: www.prawo.slupsk.pl
e-mail: kancelaria@prawo.slupsk.pl

 

 
 

Kancelaria prawna prowadzi:

 

Sprawy cywilne, w tym:

 • majątkowe: własność, współwłasność, sprzedaż-kupno, podział
 • odszkodowania komunikacyjne, wypadkowe i inne
 • spadkowe: nabycie, dział
 • budowlane: inwestycje, roboty budowlane, umowy, spory
 • mieszkaniowe i spółdzielcze - własność, najem, spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawo do lokalu

Sprawy gospodarcze, w tym:

 • obsługa podmiotów gospodarczych - stała, doraźna, tworzenie, upadłości, likwidacja, negocjacje i spory sądowe
 • doradztwo prawne połączone z organizacją i zarządzaniem firmą

Sprawy rodzinne i opiekuńcze, w tym:

 • rozwodowe i separacja małżeńska
 • sprawy majątkowe - małżeńskie
 • alimentacyjne
 • wykonywanie władzy rodzicielskiej
 • doradztwo prawne w przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Sprawy pracownicze, emerytalno-rentowe i inne świadczenia z ubezpieczenia społecznego, w tym:

 • wszystkie sprawy pracownicze
 • świadczenia powypadkowe ze stosunku pracy
 • doradztwo i spory emerytalno-rentowe
 
       SPECJALIZACJA KANCELARII:
 • prawo mieszkaniowe i spółdzielcze
 • prawo pracy i spory pracownicze
 • prawo ubezpieczeń społecznych, w tym zaopatrzenie emerytalno-rentowe
 • doradztwo prawne w przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • ubezpieczenia majątkowe, w tym odszkodowania komunikacyjne
 • doradztwo prawne podmiotom gospodarczym połączone z organizacją i zarządzaniem

 

Sposób i formy świadczenia usług

 • Pełna i doraźna obsługa klientów indywidualnych, przedsiębiorców i firm
 • Doradztwo, analizy i oceny stanu faktycznego i prawnego, opinie prawne
 • Postępowanie polubowne i negocjacje w sporach rodzinnych, sąsiedzkich, handlowych i gospodarczych
 • Prowadzenie spraw sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych

Informacje dodatkowe o Kancelarii:

 • Kancelaria współpracuje z rzeczoznawcami samochodowymi i majątkowymi w obsłudze prawnej
 • Radca prawny Bronisław Kulczycki posiada doświadczenie menagerskie, w tym z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz ubezpieczeń społecznych
 • Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw nietypowych w obsłudze prawnej.

Nasza dewiza: WIEDZA + DOŚWIADCZENIE + PRAKTYKA ZAWODOWA = EFEKTY

 

Lokalizacja Kancelarii w Słupsku

Słupsk, ul. Tuwima 8b/2
Wejście od ulicy lub od strony parkingu

 
Godziny otwarcia: pon. - pt. 8.00 - 15.00
 

 Copyright © Infocity 2006